در انبار موجود نمی باشد

ابزار فرود و حمایت

ابزار حمایت و فرود BEAL AIR FORCE 3

۳۸۲,۰۰۰تومان
۱۸۵,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار شوک‌گیر و رگلاژی KONG KISA

۱۵۵,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود BLACK DIAMOND TALON

۳۵۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود کونگ KONG Basic MADULAR

۶۵۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار پا KONG FUTURA FOOT

۴۸۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار چپ GRIVEL A&D

۶۰۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار چپ GRIVEL A1

۹۳۴,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار چپ PETZL ASCENSION

۶۵۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار راست TRANGO ASCENDER

۵۵۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار سینه KONG CAM CLEAN

۷۹۰,۰۰۰تومان

ابزار صعود و پله رکاب

ابزار صعود یومار سینه KONG Futura Body

۸۱۵,۰۰۰تومان